ההיסטוריה של גוש קטיף

אחת המזכרות מהיישוב היהודי מתקופת המשנה היא שרידי בתי-הכנסת העתיק של הקהילה יהודית בעזה-מיומס, בו נתגלתה רצפת פסיפס גדולה ונאה, על חוף-הים, סמוך למזח של נמל עזה. בפסיפס מצויירים בעלי חיים מאפריקה שכולם עטורים מדליונים עם דמות פורטת בנבל ומעליה באותיות עבריות השם "דויד".
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.