מאגר תמונות גוש קטיף
bedolach_1
eley_sinai_2
gadid_@
gan-or2
P32301441
dugit32
DSC011612
ביכ''נ כרם עצמונה
Photo   8
אזור בתי הכנסת בנווה דקלים
בית כנסת ניסנית
בית כנסת נצר חזני - מבט חוץ
1
Photo  31
badkat
P10100442
גן משחקים
P1010049
P1010058
4
tel_katifa_1
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.