תמונת מצב הקהילות לאחר העקירה
איפה הם היום?
עוקבים אחר קורותיהם של תושבי גוש קטיף, הישובים והקהילות מאז נעקרו מעל אדמתם.


מי גרים כבר בבתי קבע? אילו קהילות הצליחו לשמר את המבנה הקהילתי ואילו התפצלו? איך מתמודדים עם הזיכרונות ואיך מנציחים? כמה תושבים הצליחו לשקם עצמם כלכלית? מה מצב האבטלה בקרב העקורים? איך מתמודדים עם השבר? ומה הצפי והתקווה לבאות? אלו רק חלק מהנושאים שנבדקו לאורך השנים שעברו על תושבי גוש קטיף מאז ביצוע תכנית ההתנקות - והממצאים לפניכם:         
         
             
             
             
             
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.