קהילתיות
קהילתיות
תושבי גוש קטיף השקיעו רבות בשימור המבנה הקהילתי שלהם. האם זה מוצדק? מה חשיבותה של קהילה בעידן המודרני? מהו האיזון הנכון בין המרחב החופשי של הפרט לחיים המעורבים בתוך הקהילה?

אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.