מנהיגות
מנהיגות
החיים בגוש קטיף הביאו את התושבים לצמתים בהם היה צריך לקבל החלטות כבדות משקל.
מציאות זאת הצמיחה אנשים פשוטים לקחת מנהיגות ולפעול מתוך אחריות ציבורית.
ראויה לציון מיוחד היא הדרך בה נוער גוש קטיף לקח אחריות וקיבל על עצמו משימות ערכיות.
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.