התיישבות
התיישבות
הקשר לקרקע ע"י התיישבות וחקלאות –בעידן גלובלי - וירטואלי – הציונות ביססה את עצמה כמפעל התיישבות. הקשר לקרקע בכלל והעשייה החקלאית בפרט היו מנשמת אפה של העשייה הציונית.

 מה קרה לערכים אלו בשנים האחרונות? האם השתנה החיבור לקרקע בעידן שבו חלק גדול מהעשייה הוא וירטואלי, גלובלי... האם זה משנה את חיבור אדם ואדמה? האם יותר קל לפנות אנשים מביתם ואדמתם בעידן וירטואלי?

לקריאה נוספת: שורשים בחולות, בג"ץ לכיש.
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.