מהו היחס למדינת ישראל?
מהו היחס למדינת ישראל?
סימני שאלה רבים הועלו על היחס הראוי למדינה לאחר העקירה מגוש קטיף.

מהזוית הדתית עולה השאלה האם זו המדינה שפיללנו אליה ומה מחויבותנו אליה למרות שהיא לכאורה, פועלת שלא על פי העקרונות האמוניים.

מהזוית האזרחית עלתה השאלה מהם גבולות המדינה בשימוש הלגיטמי שלה בכוח הכפייה אל מול התנגדות אזרחית. מהי דמוקרטיה אמיתית ולא רק דמוקרטיה פורמלית ומה הן גבולות המחאה האזרחית.
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.