כנס שומרון החמישי!
12/04/15 ביום המימונה יערך כנס שומרון החמישי בשבי שומרון!


אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.