85 שנה למאורעות תרפ"ט בעזה - 9 לעקירת ההתיישבות בחבל עזה
85 שנה למאורעות תרפ"ט בעזה - 9 לעקירת ההתיישבות בחבל עזה
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.