מעוניינים במידע נוסף?
התקשרו אלינו
077-4324101
כיתבו אלינו
צפו במיקומנו במפה
צרו קשר
לפרטים והרשמה
select

מכרזים

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים


לקבלת הודעות בדבר מכרזים פומביים ומיזמים משותפים של המרכז
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993
בהתאם לתקנה 15(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, הריני מודיע, כי באפשרות כל אדם להירשם לרשימת המנויים של המרכז, אשר להם יופצו הודעות בדבר פרסום מכרזים פומביים של המרכז; לצורך רישום, יש לשלוח הודעה כתובה למשרדי המרכז באמצעות אתר המרכז ו/או באמצעות הדואר לכתובת המרכז בניצן ת.ד 19 מיקוד 79287.
‏‏ג'–אדר ב–התשע"ד (‏2014–03–05)
מרדכי (מוכי) בטר
מנכ"ל המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
הודעות ועדת מכרזיםטופס בקשה למועמדות לתפקיד במרכז


מכרזים והודעות לשנת 2020


חוות דעת ספק יחיד מבנה מרכז


הודעה בדבר החלטה בנוגע לספק יחיד למבנה מרכז


מכרז פומבי 1/2020 שירותי ייעוץ משפטיהודעה על זוכה במכרזמכרזים והודעות לשנת 2019

קול קורא להגשת הצעות לכתיבת מחזה


מכרז לסרט 2-2019


הודעה על ביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר) לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון

כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון )ע"ר( 580202638( להלן: "המרכז הקהילתי"(לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון

הודעה על זוכה במכרז להקמת אתר אינטרנט

מכרז פומבי מספר 1/2019 - הקמת אתר אינטרנט


מכרזים והודעות לשנת 2018

כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר)  580202638(להלן: "המרכז הקהילתי")

לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון


מכרזים והודעות לשנת 2017

הודעה על אישור ביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשלון (ע"ר) לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון

כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר)  580202638(להלן: "המרכז הקהילתי") לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון

אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.